Software de control horari, accessos i visites

Software de control horari

Una solució pràctica i econòmica que compleix amb la normativa de registre de jornada laboral

Registra Entrada és un software de control horari intuïtiu i fàcil d’utilitzar, que permet la gestió des d’una única plataforma del control horari, de presència i d’accessos

Atenció al client

Bústia d'atenció al client vinculada al sistema de gestió de recursos humans

Control d'accés

Registre d'entrada i sortida de visitants amb mòdul d'enquestes de valoració d'instal·lacions i atenció

Registre de jornada laboral

Control horari pel registre de jornada laboral, amb mòdul de visualització d'històric de marcatges i de notificacions a RR.HH.

Geolocalització

Sistema de fitxatge amb geolocalització que augmenta la fiabilitat del control horari

Gestió de vacances

Permet als treballadors sol·licitar vacances simplificant els processos i optimitzant el temps de gestió

Gestor de permisos i absències

Optimitza la sol·licitud de permisos remunerats i no remunerats

Calendari global

Permet als usuaris conèixer l'estat dels permisos, les vacances i les borses d'hores extres

Enviament de justificants

Mòdul addicional per a l'enviament de justificants de permisos personals i d'incapacitats temporals

Comunicació interna

Sistema integrat que facilita la comunicació entre treballador i equips de gestió de recursos humans
Panell de control

Un panell de gestió intuïtiu que facilita el control horari i la gestió de recursos humans

Sistemes de fitxatge i control d'accés

Dispositiu de fitxatge digital i màquina de fitxar per a centres de treball

Fitxadors digitals

Registra Entrada inclou un sistema de fitxatge digital de registre de jornada laboral accessible des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

Màquina de fitxar

Des de Vunkers IT Experts hem desenvolupat una màquina de fitxatge que permet múltiples modalitats d’identificació.

Empreses que utilitzen
el nostre software de control horari

Revolucionem la gestió de recursos humans!

Digitalitza els processos de control horari laboral i de visitants de la teva empresa